Protech Integra je realizovala napredno rešenje sistema naplate parkiranja na kompleksu Stari Mlin u Beogradu, koji se sastoji od poslovne zgrade i hotela Radisson Blue.

Rešenje je realizovano sa nemačkim proizvođačem Bebarmatic, jednim od vodećih evropskih proizvođača u ovoj oblasti.

Sistem naplate parkiranja ima više ulaza i izlaza, u jednom delu funkcionalnost parkinga unutar parkinga, dve blagajne za naplatu parkiranja i podržava papirne kartice sa bar kodom, kao i beskontaktne RFID kartice.