Kompletna lista

                                                NAJZNAČAJNIJE REFERENCE 2004-2014.

Kompletna lista

INDUSTRIJSKI OBJEKTI

Cooper Standard, S. Mitrovica

Nabavka, isporuka, ugradnja, programiranje i puštanje u rad sistema za dojavu požara, video nadzora, protivprovale, kontrole pristupa. Integracija svih sistema tehničke zaštite na softverskom nivou i grafička vizualizacija svih navedenih sistema.

Ivančić i sinovi, Banovci

Nabavka, isporuka, ugradnja, programiranje i puštanje u rad sistema za dojavu požara, sistema detekcije prirodnog gasa, sistema kontrole pristupa i interlocking sistema, sistema evidencije radnog vremena i sistema video nadzora.

Johnsons Control, Kragujevac

Nabavka, isporuka, ugradnja, programiranje i puštanje u rad sistema za dojavu požara.

Ball Packaging Europe, Zemun

Nabavka, isporuka, ugradnja, programiranje i puštanje u rad sistema za dojavu požara i softvera za grafičku vizualizaciju.
Nabavka, isporuka, ugradnja, programiranje i puštanje u rad revolving vrata za kontrolu prolaska.

MSK, Kikinda

Nabavka, isporuka, ugradnja, programiranje i puštanje u rad sistema IP video nadzora tehnološkog procesa. Veliki deo sistema je u Ex prostoru.

Geze, Zrenjanin

Nabavka, isporuka, ugradnja, programiranje i puštanje u rad sistema IP video nadzora.

POSLOVNI OBJEKTI

VIP Mobile, Srbija

Nabavka, isporuka, ugradnja, programiranje i puštanje u rad sistema za dojavu požara, protivprovale, video nadzora, kontrole pristupa – Upravna zgrada.
Nabavka, isporuka, ugradnja, programiranje i puštanje u rad sistema video nadzora i protivprovale – 40 objekata u Srbiji.

NLB banka, Novi Beograd

Nabavka, isporuka, ugradnja, programiranje i puštanje u rad sistema za dojavu požara i softvera za grafičku vizualizaciju.

Ikea, Beograd

Nabavka, isporuka, ugradnja, programiranje i puštanje u rad sistema za dojavu požara, protivprovalnog sistema, sistema video nadzora, sistema kontrole pristupa i interfonskog sistema.

C&A, Srbija

Nabavka, isporuka, ugradnja, programiranje i puštanje u rad sistema video nadzora, kontrole pristupa, protivprovale i ozvučenja – 9 objekata u Srbiji.

Wiener Stadtische, N. Beograd

Nabavka, isporuka, ugradnja, programiranje i puštanje u rad automatskih rampi, sistema za brojanje vozila, turniketa i elektromehaničkih krilnih vrata.

Master centar sajam, Novi Sad

Nabavka, isporuka, programiranje i puštanje u rad sistema za dojavu požara i softvera za grafičku vizualizaciju.

JAVNI OBJEKTI I USTANOVE

Glavni Poštanski Centar, Niš

Nabavka, isporuka, montaža, programiranje i puštanje u rad sistema za dojavu požara, video nadzora, kontrole pristupa, protivprovale, integracija svih sistema tehničke zaštite na softverskom nivou i grafička vizualizacija svih navedenih sistema.

Alžirska ambasada, Beograd

Nabavka, isporuka, ugradnja, programiranje i puštanje u rad sistema za dojavu požara, sistema za detekciju ugljen-monoksida , sistema kontrole pristupa, protivprovalnog sistema, sistema video nadzora, grafička vizualizacija i integracija svih sistema.

Zatvor Padinska skela

Nabavka, isporuka, montaža, programiranje i puštanje u rad sistema za dojavu požara sa softverom za grafičku vizualizaciju.
Nabavka, isporuka, montaža, programiranje i puštanje u rad sistema za skeniranje prtljaga – rendgeni.

Ekonomski fakultet, Subotica

Nabavka, isporuka, ugradnja, programiranje i puštanje u rad sistema za dojavu požara.

Narodna banka Srbije, Novi Sad

Nabavka, isporuka, ugradnja, programiranje i puštanje u rad sistema za dojavu požara.

Aerodrom Podgorica

Nabavka, isporuka, programiranje i puštanje u rad rendgenskog uređaja za skeniranje prtljaga.