Centrala u Novom Sadu

Protech Integra d.o.o.
Branimira Ćosića 13
21000 Novi Sad
PIB: 103594006
tel/fax: +381 21 531 433
tel: +381 21 427 027
mail: kontakt@protech.rs
web: www.protech-integra.rs

Naša lokacijaPoslovnica u Beogradu

Protech Integra d.o.o. – Ogranak u Beogradu
Bulevar Mihajla Pupina 189/1a
11070 Novi Beograd
tel/fax: +381 11 3191 506
mail: kontakt@protech.rs
web: www.protech-integra.rs

Naša lokacija