Krajem 2013. godine došlo je promene u vlasničkoj strukturi firme, usled čega je došlo i do promene imena iz Tehnomobil-Protech u Protech Integra.

Novo ime firme sadrži reč “Integra”, što predstavlja našu suštinsku prednost na tržištu, a to je integracija sistema tehničke zaštite na najvišem nivou.